Werkwijze

 U heeft nood aan logopedische begeleiding, maar ziet door de bomen het bos niet meer? Dan is het onderstaande stappenplan vast een houvast in 'de chaos'.

Deel 1:
Stap 1: Aanmelding in de praktijk

Via contactformulier/e-mailbericht/telefonisch contact maakt u een afspraak bij mij in de praktijk. U kan steeds een voorkeur qua dag & tijdstip opgeven, ik probeer zo goed als mogelijk met uw wensen rekening te houden. 

Aanmelding in de praktijk kan ofwel na doorverwijzing van verschillende instanties (bv. de school, het CLB, de orthodontist, de huisarts, de geneesheer-specialist, ...), ofwel op eigen initiatief (via de ouders of cliënt zelf).

Deel 1:
Stap 2: Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de voorgeschiedenis en hulpvraag van de cliënt besproken. Daarnaast krijgt u ook uitleg over de huisregels van de praktijk, de privacywetgeving (bv: Mogen gegevens gedeeld worden met de verwijzer of andere betrokkenen? Dit gebeurt uitsluitend onder uw toestemming.) , de tarieven en mogelijke terugbetaling. 

Is terugbetaling aan de orde? In dit geval zal u gevraagd worden om langs te gaan bij een geneesheer-specialist        (bv: NKO-arts, kinderarts, neuroloog, psychiater, kinderpsychiater), die u een voorschrift voor onderzoek kan afgeven.


! Graag mee te nemen naar het kennismakingsgesprek:
-> Verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist (indien u hierover beschikt)
-> 4 kleefbriefjes van het ziekenfonds voor de administratie

Deel 1:
Stap 3: Diagnostisch onderzoek + adviesgesprek

Op een tweede afspraak wordt het diagnostisch onderzoek ingepland, de afname gebeurt altijd in de praktijk zelf. De ernst en de aard van de problematiek is een bepalende factor voor de afnameduur van de logopedische testen. Na het onderzoek worden de resultaten besproken met de cliënt ofwel met de ouders. 

Bij advisering van logopedische ondersteuning, zal er een individueel behandeltraject uitgestippeld worden. De cliënt dient dan een vervolgafspraak te maken bij de geneesheer-specialist, dit om een voorschrift voor logopedische therapie te verkrijgen. 

Op deze manier kan u een terugbetaling voor de therapiesessies & het onderzoek verkrijgen bij uw mutualiteit.
Het voorschrift is voor 1 jaar geldig, hierna kan u nog een goedkeuring bekomen voor een 2de therapiejaar. 

! Graag meenemen naar de afspraak met de geneesheer-specialist:
- enveloppe met begeleidende brief & onderzoeksverslag (aanvangsbilan)

Uitzonderingen:
- Bij een aanvraag voor taalontwikkelingsstoornissen (TOS) dient bij uw dossier ook een gehoortest en een intelligentietest (IQ-test) aanwezig te zijn. 

Deel 2:
Opstart behandeling

Geen zorgen, wanneer al uw documenten (aanvraagformulier, logopedisch aanvangsbilan en eventueel een IQ-test en gehoortest) ter beschikking zijn, dien ik uw dossier in bij uw ziekenfonds. 

Wanneer het ziekenfonds uw aanvraag tot terugbetaling goedgekeurd heeft, ontvangt u een brief in de bus. Wanneer de therapie start, ontvangt u maandelijks een getuigschrift van mij. Dit stelt u in staat om terugbetaling te ontvangen. 
 

De behandeling gaat door op wekelijkse basis en duurt telkens 30 minuten of 60 minuten (afhankelijk van de stoornis en/of de leeftijd). Na onderling overleg kunnen de behandelingen telkens doorgaan:
- in de praktijk
- op school
- bij u thuis 
met een frequentie van 1 tot maximaal 3 therapiebeurten per week.

Deel 3:
Verdere opvolging/mdo's

Verdere opvolging van de cliënt blijft noodzakelijk. Tijdens het leerproces kunnen opgestelde doelen wijzigen of bijkomende problematieken de evolutie tegenwerken. Daarom wordt er op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd. 

De cliënt heeft nood aan een stevig vangnet met een hecht ondersteuningsteam. Daarom werk ik nauw samen met scholen, clb's, gon-begeleiders en artsen. 

Indien gewenst door de omgeving van de cliënt, ben ik  aanwezig op overlegmomenten om evolutiegegevens uit te wisselen.

Doorheen de therapiesessies kunnen cliënten en hun omgeving steeds terecht bij logopedie Letterweide met allerhande vragen. Zo komen we allemaal samen tot 'optimaal groeien'.