Tarieven

In Logopediepraktijk Letterweide ben ik werkzaam als een geconventioneerd logopediste. Dat betekent dat er gewerkt wordt volgens de wettelijk vastgelegde tarieven van het RIZIV.

Hierbij de tarieven die gelden  vanaf 1 november 2020. Dit overzicht is steeds op de brochuretafel / in de wachtzaal terug te vinden:

Onderzoek per 30 min. voor aanvang therapie € 32,83 (terugbetaling aan cliënt: € 25,33)

 Therapiesessie van 30 min. PRAKTIJK
€ 28,04 (terugbetaling aan cliënt: € 22,54)

 Therapiesessie van 30 min. OP SCHOOL             € 27,09 (terugbetaling aan cliënt: € 21,09)   

 Therapiesessie van 60 min. PRAKTIJK
€ 56,32 (terugbetaling aan cliënt: € 45,32)

 Onderzoek na een jaar logopedische therapie € 46,80 (terugbetaling aan cliënt: € 35,80)

Aanvullende verzekering per 30 min.
€ 28,04

Via de verplichte verzekering van het ziekenfonds is in veel gevallen een terugbetaling mogelijk van 75% (indien u geniet van een verhoogde tegemoetkoming wordt dit 90%).

Is er geen tussenkomst mogelijk van de verplichte verzekering? Een aanvraag onder aanvullende verzekering biedt dan een mogelijke oplossing. Gelieve in dit geval contact op te nemen met uw ziekenfonds, de terugbetalingspercentages kunnen namelijk verschillen.