Nuttige links

  Hieronder vindt u enkele interessante websites in verband met logopedie en de verschillende stoornissen.


VVL: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

De wettelijk erkende beroepsvereniging voor Logopedisten in Vlaanderen.


Bezoek de website

RIZIV: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

Het overkoepelend orgaan voor ziekenfondsen, d.i. een site met informatie omtrent de tarieven en terugbetaling.

Bezoek de website

Sprankel vzw

Een vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen.


Bezoek de website

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Algemene info over het CLB, voor doelpubliek van ouders, leerkrachten, hulpverleners en leerlingen.


Bezoek de website

​Dyspraxis

Informatie over de ouderwerkgroep voor kinderen met DCD, m.n. 'developmental coordination disorder'. Deze coördinatie-ontwikkelingsstoornis ging vroeger door onder de naam (ontwikkelings) dyspraxie.

Bezoek de website

Eureka: letop

Een informatiepunt m.b.t. leerstoornissen, volgende stoornissen komen aan bod:
- AD(H)D
- autisme
- dyscalculie
- dyslexie
- dyspraxie (motorische ontwikkelingsstoornis)
- hoogbegaafdheid
- NLD (niet-verbale leerstoornis)

Per stoornis wordt een opsomming gemaakt van de mogelijke sterktes & zwaktes. Daarnaast wordt er gefocust op de do's en dont's tijdens de begeleiding van deze doelgroepen.

Bezoek de website

Centrum ZitStil

Een informatiepunt over ADHD.

Bezoek de website

Autismecentraal

Een informatiepunt over autisme.

Bezoek de website

Stotterforum

Deel je verhaal over stotteren en help anderen.

Bezoek de website