Behandelingen

De problematieken die mensen naar Logopedie Letterweide brengen, zijn heel uiteenlopend. Voorafgaand aan de behandeling bespreken we doelen en verwachtingen, zodat logopedist en cliënt op één lijn staan.

Stotteren & broddelen

Stotteren is een stoornis in het vloeiende verloop van de spreekbeweging. Het betreft een timingsprobleem. Er zijn verschillende types van stotteren.
De behandeling is afgestemd op de cliënt, volgens de vooropgestelde noden. Zowel kinderen als volwassenen kunnen zich aanmelden voor stottertherapie. Vroegtijdig ingrijpen is cruciaal, aangezien stotteren kan resulteren in spreekangst en vermijdingsgedrag.

Leerstoornis

In vroege kinderjaren kunnen kinderen problemen ondervinden bij het leren van vaardigheden (bv. lezen, rekenen, schrijven, spreken, taal & bewegingen).
Wanneer dit onbehandeld blijft, kunnen bovenstaande leermoeilijkheden resulteren in leerstoornissen. Een tragere vooruitgang tijdens de eerstvolgend schooljaren is geen uitzondering.
De meest voorkomende leerstoornissen zijn:
- dyslexie (leesproblemen)

- dysgrafie (spelling- en schrijfproblemen), deze komen vaak samen voor

- dyscalculie (moeite met het begrijpen van wiskundige concepten)

- dysfasie: wanneer het kind problemen ondervindt bij de uitspraak van of het leren van de taal. Meestal wordt dit al in de vroege ontwikkeling van het kind opgemerkt. Is uw kindje twee jaar, maar gebruikt het nog geen woorden? Is uw kindje drie jaar maar gebruikt het nog geen zinnen? Hier kan er mogelijks dysfasie vastgesteld worden.

- dyspraxie: het kind heeft een bijzondere motorische onhandigheid die zich uit in niet goed gecoördineerde bewegingen

- gewone motorische onhandigheid: gaat vaak gepaard met een groter ontwikkelingsprobleem zoals ADHD

Articulatiestoornis

Wanneer spreekt men van een articulatiestoornis? 
- als de spraak van het kindje duidelijk achterblijft t.o.v. die van leeftijdgenootjes
- wanneer de ontwikkeling van de spraak een duidelijke afwijking vertoont

Het is normaal dat erg jonge kinderen (1 à 2 jaar) sommige woorden onvolledig uitspreken, bv. 'ba' voor 'bal'. 

Daartegenover herkennen we (bij sommige kinderen) vaak uitspraakfouten die langer dan normaal blijven voortduren. Hier spreken we van een afwijkende spraakontwikkeling. Soms kan de verstaanbaarheid zodanig beïnvloed worden, dat het kindje zich niet duidelijk kan maken. 

Over het algemeen kan een kindje aan vijf jaar de meeste klanken/klankcombinaties vlot en goed uitspreken. 
Een kind van vijf jaar kan de meeste klanken en klankcombinaties in principe goed uitspreken.

Taalstoornis

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon, in verschillende stadia. Bij een aantal kinderen verloopt deze ontwikkeling vertraagd of afwijkend. We spreken dan over een primaire taalontwikkelingsstoornis. 

De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en de concentratie. 

Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis. 

Stemstoornis

Hier hebben we het over een stoornis van de stem, waardoor een afwijkende klank op het stempatroon rust. Heesheid/stemproblemen bij een beroepsspreker of een organisch letsel (bv. stembandknobbels) kunnen verholpen worden met ondersteunende stemoefeningen (bv. correcte adem-stemkoppeling, stemprojectie & zachte steminzet ...) die je zowel in de praktijk aangeleerd krijgt, als thuis verder kunt onderhouden. 

Studiebegeleiding & bijles

Ben je nog op zoek naar een efficiënte studiemethode? Heb je moeilijkheden met het opstellen van een planning & de organisatie van schooltaken? Jouw motivatie onderweg verloren? 

Als coach kan ik jou terug op weg helpen doorheen de cursus, zo haal je met glans de finish. 


Workshop: schoolrijpheidstraining 3de kleuterklas

Tijdens de kleuterjaren leert uw kind alle belangrijke basisvoorwaarden voor het leren lezen in het eerste leerjaar. Wanneer uw kleuter deze voorwaarden onder de knie heeft, is hij/zij schoolrijp. Men gaat er van uit dat hij/zij zonder al te veel problemen in het eerste leerjaar kan starten.
 
 Op een speelse en aangename manier werken we in 10 ‘beleef’lesjes aan de basisvaardigheden:
 • het auditief geheugen (het onthouden van drie of meer elementen)
 • auditieve alertheid (de mogelijkheid tot gericht luisteren)
 • de auditieve synthese en analyse (het hakken en plakken van woorden)
 • de auditieve vaardigheden (bv. het vinden van rijmwoorden)
 
! Voorlopig worden er geen groepssessies meer aangeboden, maar wordt er individueel gewerkt. In samenspraak kan er een passend moment gekozen worden. Neem vrijblijvend contact op voor verdere info.
 
Leeftijd: kinderen uit de 3de kleuterklas

Workshop: Leren typen met Typ10


Aan de hand van rijmpjes en oefeningen zullen we 10 lessen samen een uurtje speels en ontspannend de typvaardigheden automatiseren, dit in groepjes van 3 tot maximum 4 kinderen. Individuele training is ook een mogelijkheid.
 
De training is ontwikkeld voor kinderen met leerstoornissen en fijnmotorische problemen, maar ook kinderen zonder deze problematieken zijn zeker welkom!
 
! Voorlopig worden er geen groepssessies aangeboden, maar wordt er individueel gewerkt. In samenspraak kan er een wekelijks passend moment gekozen worden. Neem vrijblijvend contact op voor verdere info.


Leeftijd:  vanaf het 3de leerjaar